Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: TDP 13 TT Cát Tiên. Cát Tiên,Lâm Đồng
Điện thoại: 02633884065
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hoa
Giáo viên Lê Thị Hoa
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận Tổ Chồi - Lá
Mạng xã hội
Kinh nghiệm <p>8 năm công tác trong ngành</p>
Thành tích <p>Lao động tiên tiến</p>